Betalning

  • Hämta fil från Postgirot och läs in.
  • Registrera manuella betalningar.
  • Automatisk hantering av dubbel- och överbetalning.
  • Automatisk hantering av delbetalning och kravavgifter.
  • Kvittningsrutin.
  • Skriv återbetalningslista eller utbetalningsfil till postgirot.
  • Automatisk avdrag/tillägg på nästa faktura.
  • Komplett autogirorutin.
  • Avskrivning eller justering av faktura.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |