Fakturera

  • Skapa fakturor med en knapp, för en kund eller alla.
  • Felkontroll direkt vid fakturering.
  • Titta på fakturan på skärm, exakt som kundens ex.
  • Annullera en faktura med en knapptryckning, allt backas.
  • Skapa och skriv ut en faktura direkt.
  • Lokal utskrift på vanlig laserskrivare.
  • Färdig rutin för utskrift hos Posten.
  • Valfritt innehåll på fakturan, gör en egen layout.
  • Skapa en helt fri faktura från en blank sida.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |