Statistik

  • VA- förbrukningsstatistik, totalt, distrikt, anläggning.
  • Abonnemangstatistik, antal ab/taxa, antal kärl eller kbm.
  • Statistik för kunder, anläggningar och mätare.
  • Faktureringsstatistik per period och kategori.
  • Betalningsstatistik per period, betalningstid och krav.
  • Budgetsimuleringsunderlag till Excel.
  • Intäktsprognos för valfri period.
  • Distriktsstatistik på grafisk karta över kommunen.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |