Renhållningsrutiner

  • Alla typer av tjänster (sopor, slam, latrin, cont m.m.).
  • Skapa körlistor och registrera tömningar.
  • Skicka körlistor till entreprenören, papper eller datafil.
  • Historik som visar alla tömningar.
  • Debitera extrasäckar och extratömningar.
  • Inläsning av tömningsfil från bildator.
  • Automatisk debitering av vägda sopor.
  • Automatisk hantering av dispenser.
  • Entreprenörsavräkning.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |