Systemrutiner

  • Behörighetssystem, användaren kan bara göra det han/hon får.
  • 300 inställningsparametrar, gör systemet exakt som ni vill.
  • Skapa individuella knapprader för snabbval.
  • Man kan ändra alla ledtexter valfritt.
  • Man kan släcka fält man inte behöver.
  • Rapportgenerator för egna, helt valfria rapporter och statistik.
  • Kontrollrutiner för viktiga register.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |