Hyres- och Allmändebitering

  • Register över hyresobjekt.
  • Debitering av hyror, arrenden och småbåtsplatser.
  • Statistik för kunder, anläggningar och mätare.
  • Indexändring av hyror.
  • Generell reskontra för hela kommunen.
  • Enstaka allmänfakturering. Som t.ex. musikskoleavgifter, försäljning etc.
  • Inläsning av filer från Barnomsorg, Äldreomsorg, Fritidslokaler m.m.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |