Mätare

  • Mätarregister med alla nödvändiga uppgifter.
  • Historik över byten och provningar.
  • Mätarbytes- och avläsningslistor.
  • Självavläsningskort till kunden.
  • Registrering av avläsning med streckkod.
  • Orderrutin för alla typer av order.
  • Avläsningskontroll med valfria gränser.
  • Automatisk hantering av rundgång.
  • Helautomatisk rutin för undermätare.

| Välkommen | System | Kunder | Mer Info | Länkar |
| Kundtjänstrutiner | Reskontra, krav och bokföring | Mätare | Renhållningsrutiner | Fakturera | Statistik | Betalning | Systemrutiner | Hyres- och allmändebitering |